วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รวม ERROR CODE CANON MP258


1. P02  (Carriage  error) : 
       ชุดติดตั้งหัวพิมพ์ หรือ กล่องใส่ตลับหมึก เกิดการติดขัดหรือเกิดความผิดพลาด ซึ่งเกิดจาก  การแปลงสัญญาณ (จานแปรรหัสหรือแปลงสัญญาณ บนจานจะมีหน้าสัมผัสเป็นจุด ๆ เมื่อจุดสัมผัสเลื่อนมาตรงแกนสัมผัสก็จะสร้างสัญญาณบอกไปยังเครื่องพิมพิ์) แต่ถ้าไม่สัมผัสก็จะทำให้ชุดติดตั้งหัวพิมพ์มีปัญหาหรือไม่ทำงาน
       แก้ไขโดย : 
       1.  ตรวจดูว่าไม่มีวัสดุแปลกปลอมติดอยู่บริเวณที่หัวพิมพ์ทำงาน
       2.  ทำความสะอาดสายนำเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film คือ สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบางๆ 
            อาจจะขาดหรือเลอะหมึก
       3.  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
              - ชุดติตตั้งหัวพิมพ์  หรือ กล่องใส่ตลับหมึก (carriage  unit)
              - สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit film)สายสีขาวที่อยู่บริเวณด้านหลังชุดกล่องใส่ตลับหมึกเส้นบาง ๆ
              - แผงวงจร (logic board)

2. P03 (Line feed  error) : 
       ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณการป้อนบรรทัด  line feed (LF)    เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัด
       แก้ไขโดย :  อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะต้องเปลี่ยนมีดังนี้
       - สายเช็คตำแหน่งหัวพิมพ์ (timing slit disk film)  อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
       - แผงวงจร logic  board

3. P05 (ASF cam sensor error) : 
       sensor การป้อนกระดาษผิดพลาด  ซึ่งความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการป้อนกระดาษจากถาดกระดาษข้างท้าย คือ  กระดาษไม่ได้รับการป้อนเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน
       แก้ไขโดย : เปลี่ยนอุปกรณ์การใช้งาน  ดังนี้
       - ASF/PE sensor  unit
       - Drive unit
       - แผงวงจร  logic board

4. P06 (Internal  temperature error) : ความร้อนภายในเครื่องพิมพ์ผิดปกติ
       แก้ไขโดย : เปลี่ยนแผงวงจรใหม่

5. P07  (Ink  absorber full) : ตัวซับน้ำหมึก (ฟองน้ำ) เต็ม
       แก้ไขโดย : เปลี่ยนฟองน้ำใหม่ ทำการ Clear counter

6. P08  (Print head  temperature  rise error) : หัวพิมพ์ร้อนมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด 
       แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับหัวพิมพ์ใหม่ และ/หรือ เปลี่ยน  logic board  ใหม่

7. P09 (EEPROM  error) : 
       หน่วยความจำในเครื่องเกิดข้อผิดพลาด EEPROM ย่อมาจาก electronically erasable programmable read only memory ( แปลว่า หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดโปรแกรมและลบได้ด้วยกระแสไฟฟ้า) เป็นชิป (chip) ชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติตามชื่อ ใช้เป็นหน่วยความจำ หากต้องการแก้ไข จะต้องใช้สัญญาณไฟฟ้าลบ แล้วบันทึกของใหม่ลงไป หน่วยความจำชนิดนี้จะเก็บข้อมูลไว้ได้แม้ว่าจะไม่ใช้ไฟฟ้า
       แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic  board  ใหม่

8. P10  (VH  monitor error) : ค่าศักย์ไฟฟ้าของหัวพิมพ์ผิดปกติ ชุด Step motor ทำงานผิดพลาดหรือมอเตอร์เสีย
       แก้ไขโดย : เปลี่ยนตลับพิมพ์ใหม่ หรือเปลี่ยนแผงวงจรใหม่

9. P15 (USB VBUS  over current) : 
       กระแสไฟมากเกินไป  ลองถอดสาย USB ออกแล้วเสียบใหม่ถ้าไม่หายให้ลองเปลี่ยนสาย USB ใหม่ ถ้ายังขึ้นเหมือนเดิม แสดงว่าเมนบอร์ดเสีย
       แก้ไขโดย :  เปลี่ยน  logic board  ใหม่

10. P20  (Other hardware error) : ความผิดพลาดของ  hardware อื่นๆ
       แก้ไขโดย : เปลี่ยน  logic  board ใหม่

11. P22  (Scanner  error) : สแกนเนอร์ทำงานผิดพลาด
       แก้ไขโดย : เปลี่ยน scanner  unit  ใหม่หรือเปลี่ยน logic  board ใหม่

12.  E04 :  ตลับหมึกหมด 
       แก้ไขโดย :  กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

13.  E08 :  ซับหมึกเต็ม 
       แก้ไขโดย :  
       - ปิดเคริ้องพิมพ์
       - ตอนเปิดเครื่อง กดปุ่ม Stop/Reset และปุ่ม  Power ค้างไว้พร้อมกัน 
       - แล้วปล่อยนิ้วจากปุ่ม Stop/Reset (แต่ให้กดปุ่ม Power ค้างไว้อยู่)        
       - แล้วกดปุ่ม Stop/Reset จำนวน 2 ครั้ง แล้วให้ปล่อยนิ้วออกจากทั้งสองปุ่ม เพื่อเข้า service mode 0
       - ใช้โปรแกรม ServiceTool_mp258 เคียร์ซับหมึก และตั้ง EEPROM ใหม่

14.  E13 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน  
       แก้ไขโดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

15.  E16 :  เครื่องไม่ทราบปริมาณน้ำหมึกเครื่องไม่ทำงาน  
       แก้ไขโดย : กดปุ่ม Stop/Reset ค้างจนหน้าจอเป็นเลข 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น